Η Shanghai Jiaoze Industrial Co.,Ltd, που ιδρύθηκε το 2021, είναι προμηθευτής CDMO που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών one-stop για πελάτες μικρομοριακών φαρμάκων από την ανάπτυξη διαδρομής έως την εμπορευματοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και εφαρμογής εγγραφής. Η δραστηριότητά της καλύπτει την προσαρμογή εργαστηρίου. Ανάπτυξη διαδικασίας; Ενδιάμεση και πιλοτική παραγωγή APl, πωλήσεις προϊόντων, εμπορική παραγωγή κ.λπ.